Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 ( mở rộng )

16:15 | 07/11/2017 292 lượt xem