TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 ( mở rộng )

16:15 | 07/11/2017 289 lượt xem