Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

BCH Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

19:38 | 05/10/2018 224 lượt xem