TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

BCĐ Kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

18:25 | 18/07/2018 134 lượt xem