Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

BCĐ Kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

18:25 | 18/07/2018 162 lượt xem