LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

BCĐ diễn tập KVPT tỉnh luyện tập tổng hợp chuẩn bị cho thực hành diễn tập.

19:20 | 24/05/2017 1,152 lượt xem