Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bắt giữ đối tượng giết người tại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ

19:49 | 24/08/2018 1,331 lượt xem