Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bảo Việt nhân thọ trao học bổng “An sinh giáo dục, xe đạp đến trường” cho học sinh nghèo vượt khó

19:49 | 24/08/2018 346 lượt xem