Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Bảo tồn nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao đỏ (Tiếng Dao)

14:09 | 29/08/2012 734 lượt xem