Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bảo tồn nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao đỏ (Tiếng Dao)

14:09 | 29/08/2012 762 lượt xem