TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bảo tồn nghề làm giấy dó truyền thống của người Dao đỏ (Tiếng Dao)

14:09 | 29/08/2012 747 lượt xem