Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

19:22 | 11/10/2018 118 lượt xem