Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác thu, giảm tỉ lệ nợ đọng

17:30 | 15/05/2019 55 lượt xem