Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Ban Tuyên giáo TW làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

17:47 | 12/08/2019 124 lượt xem