Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2020

19:04 | 09/07/2018 228 lượt xem