TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 – 2020

19:04 | 09/07/2018 211 lượt xem