Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp

19:33 | 15/03/2019 76 lượt xem