TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp

19:33 | 15/03/2019 62 lượt xem