Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã ĐBKK thuộc huyện Văn Yên năm 2019

18:22 | 15/05/2019 65 lượt xem