Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái triển khai hoạt động năm 2019

11:25 | 19/01/2019 187 lượt xem