Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Công ty CP Tiến bộ Quốc tế về Đề án xây dựng triển khai mô hình "Đô thị thông minh"

18:57 | 07/10/2018 306 lượt xem