TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bản Phình Hồ - Điểm sáng trong công tác bảo vệ rừng của huyện Mù Cang Chải

19:25 | 01/11/2018 473 lượt xem