LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Bắn nỏ - môn thể thao độc đáo của đồng bào Mông huyện Mù Cang Chải

19:25 | 31/08/2019 184 lượt xem