Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Bản Ngoa - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất

19:37 | 05/12/2017 486 lượt xem