Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Bản Ngoa - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất

19:37 | 05/12/2017 269 lượt xem