Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh ở xã Y Can, huyện Trấn Yên

19:54 | 22/08/2018 570 lượt xem