TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh ở xã Y Can, huyện Trấn Yên

19:54 | 22/08/2018 377 lượt xem