Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh ở xã Y Can, huyện Trấn Yên

19:54 | 22/08/2018 537 lượt xem