Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh

19:28 | 05/02/2018 240 lượt xem