Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh

19:28 | 05/02/2018 211 lượt xem