LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh

19:28 | 05/02/2018 234 lượt xem