Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Phạm Ngọc Quyết

18:05 | 29/11/2018 76 lượt xem