Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Âu Thị Thắm

10:54 | 01/11/2019 71 lượt xem