KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Bàn giao nhà lớp học tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu

18:24 | 09/03/2019 646 lượt xem