Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao nhà lớp học tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu

18:24 | 09/03/2019 442 lượt xem