TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bàn giao "Nhà đồng đội" cho Đại úy Vũ Lê Huy

18:48 | 31/01/2019 207 lượt xem