Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao nhà cho gia đình thương binh tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên

19:46 | 06/09/2018 367 lượt xem