Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bàn giao điểm trường Ba Khuy cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nà Hẩu huyện Văn Yên

19:10 | 12/05/2018 299 lượt xem