Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Bàn giao công trình xây dựng tôn tạo Khu di tích lịch sử Kế Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu

18:54 | 14/05/2018 145 lượt xem