Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Dân tộc tỉnh làm việc tại huyện Mù Cang Chải

17:19 | 26/05/2019 104 lượt xem