Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà tại Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh

19:38 | 05/10/2018 196 lượt xem