Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban cứu trợ UB MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận ủng hộ của Công đoàn ngành Giao thông vận tải

19:18 | 27/10/2017 190 lượt xem