Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban CHQS huyện Văn Chấn phát động phong trào thi đua đột kích đợt cao điểm

19:28 | 05/04/2019 117 lượt xem