TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ban CHQS huyện Trấn Yên phát động đợt thi đua đặc biệt

17:11 | 22/04/2018 175 lượt xem