Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban CHQS huyện Trấn Yên hỗ trợ xã Minh Quán xây dựng nông thôn mới

15:52 | 27/05/2018 431 lượt xem