Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập kiểm tra tại TP Yên Bái

19:22 | 02/12/2017 135 lượt xem