Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị kiểm tra tại huyện Văn Yên

19:34 | 18/04/2019 168 lượt xem