Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

19:54 | 16/07/2019 111 lượt xem