HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và Ủy viên BTV Tỉnh ủy

11:06 | 23/09/2019 1,087 lượt xem