TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ban ATGT tỉnh làm việc tại huyện Mù Cang Chải

18:09 | 17/10/2018 213 lượt xem