TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

19:28 | 10/11/2017 255 lượt xem