Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

19:28 | 10/11/2017 274 lượt xem