Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVIII của đ/c Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh

19:28 | 10/04/2018 404 lượt xem