Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Bác sỹ trẻ Giàng A Lu hết lòng vì đồng bào vùng cao

17:57 | 26/02/2018 773 lượt xem