TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Bác sỹ trẻ Giàng A Lu hết lòng vì đồng bào vùng cao

17:57 | 26/02/2018 703 lượt xem