Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Bác sỹ trẻ Giàng A Lu hết lòng vì đồng bào vùng cao

17:57 | 26/02/2018 783 lượt xem