Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Bác sỹ Giàng A Dì tận tâm với việc chăm sóc sức khỏe nhân dân

19:09 | 12/02/2018 186 lượt xem