TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Anh Phạm Trường Giang với mô hình nuôi lợn rừng

18:44 | 06/11/2017 425 lượt xem