Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Anh Phạm Trường Giang với mô hình nuôi lợn rừng

18:44 | 06/11/2017 455 lượt xem