LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Ấn tượng vẻ đẹp của ruộng bậc thang Mù Cang Chải

18:14 | 11/09/2019 368 lượt xem