Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ấn tượng Lễ hội Văn hóa - Du lịch "Mường Lò vui hội xòe hoa" năm 2018

23:13 | 12/10/2018 597 lượt xem