Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ấn tượng khai mạc Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà năm 2017

20:04 | 11/11/2017 1,212 lượt xem