TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Ấn tượng khai mạc Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà năm 2017

20:04 | 11/11/2017 1,167 lượt xem