Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Âm vang Điện Biên

09:18 | 08/05/2017 359 lượt xem