Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ấm áp những ngôi nhà nhân đạo

20:00 | 22/11/2018 244 lượt xem