Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Agribank Yên Bái bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên

20:08 | 16/10/2018 154 lượt xem