Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

99 ngách hồ Đầm Hậu

11:18 | 15/04/2016 2,247 lượt xem